TRENINGI

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:

samoobsługa w zakresie spożywania i przygotowania posiłku, ubierania odzieży i obuwia, higieny osobistej, załatwiania potrzeb fizjologicznych
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w  życiu codziennym- właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny, systematyczne zażywanie lekarstw, dokonywanie zakupów i spraw urzędowych, właściwe nawyki higieniczne, proste prace domowe, samodzielna  obsługa urządzeń AGD
- trening budżetowy - znajomość nominałów pieniężnych, dokonywanie zakupów, prawidłowe gospodarowanie budżetem z uwzględnieniem terminowych opłat stałych, planowanie wydatków, orientacja w cenach i dokonywanie obliczeń

 

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

- nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów  społecznych,
- kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z bliskimi,
- aktywność i odpowiedzialność za siebie i innych,
- motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
- kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności i solidarności,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych,
- wywiązywanie się z wcześniej przyjętych zobowiązań,
- samodzielne podejmowanie decyzji,
- asertywność, odporność na stres,
- przestrzeganie norm i zasad społecznych,
- eliminacja negatywnych norm i obyczajów,
- stworzenie możliwości nauki rozumienia i używania alternatywnych sposobów porozumiewania się,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć.

Trening spędzania czasu wolnego:
- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek a także audycjami telewizyjnymi, Internetem, grami stolikowymi i komputerowymi, muzyką, pracami plastycznymi,
- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, rekreacja,
- udział w imprezach kulturalnych i  sportowych, spacery, realizacja indywidualnych zainteresowań, itp.,
- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz Domu.

Kontakt

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grzędzickiego 2 c
83-333 Chmielno
Telefon:
+48 58 684 -26-07
e-mail:
sds.chmielno(at)poczta.fm
Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 16:00, piątek 7:30 - 15:00.